Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Среднегодовая численность работников0,000,0016,0016,0037,0047,0035,0026,0027,0030,0028,008,00
Уставный капитал, тыс.тг0,000,002 823 493,853 129 254,512 112 405,003 117 405,003 822 771,003 822 771,004 322 771,004 420 963,004 939 541,00
Собственный капитал, тыс.тг0,000,002 835 238,631 884 980,491 037 054,001 202 873,001 637 257,001 612 914,002 231 390,002 444 070,002 378 925,00
Краткосрочные активы, тыс.тг0,000,002 247 906,812 333 335,191 273 109,00473 710,00314 194,00953 650,00271 866,00708 545,00581 554,00
Долгосрочные активы, тыс.тг0,000,00694 988,351 885 861,223 211 534,004 400 985,004 136 803,003 485 500,002 412 799,002 795 641,002 780 485,00
Основные средства, тыс.тг0,000,00133 427,30196 925,79112 973,00159 116,00454 589,00431 156,0031 876,00436 493,00590 905,00
Итого активы, тыс.тг0,000,002 942 895,164 219 196,414 484 643,004 874 695,004 450 997,004 439 150,002 684 665,003 504 186,003 362 039,00
Краткосрочные обязательства, тыс.тг0,000,0080 025,862 230 585,251 953 254,001 222 509,00812 103,00795 137,00110 398,0096 545,00169 613,00
Долгосрочные обязательства, тыс.тг0,000,0027 630,67103 630,671 494 335,002 449 313,002 037 081,002 105 136,001 603 486,00963 571,00813 501,00
Итого обязательства, тыс.тг0,000,00107 656,532 334 215,923 447 589,003 671 822,002 849 184,002 900 273,001 713 884,001 060 116,00983 114,00
Доходы, тыс.тг0,000,0028 368,7991 601,11210 385,00188 472,00636 545,00557 126,00866 846,00866 873,00353 974,00
Расходы, тыс.тг0,000,0013 687,811 371 367,05225 170,001 134 705,00687 783,00584 095,00749 083,00776 440,00940 594,00
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг0,000,000,000,00-174 078,000,000,003 876,003 764,000,00
Прибыль, убыток, тыс.тг0,000,0014 680,98-1 264 438,606 022,00-772 155,00-51 238,00-25 940,00120 164,0086 932,00-586 312,00
Дивиденды, тыс.тг0,000,000,000,00
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
Есептер
Generated in 854ms