Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Среднегодовая численность работников0,000,0014,0011,0012,0012,0010,008,005,004,00
Уставный капитал, тыс.тг1 001 766,001 001 766,001 801 766,001 953 407,001 953 407,001 153 407,001 153 407,001 153 407,001 153 407,00
Собственный капитал, тыс.тг1 113 381,001 106 150,001 560 981,001 552 647,001 487 555,00616 414,00568 110,00293 528,00213 399,00
Краткосрочные активы, тыс.тг390 758,00255 710,00812 310,00644 898,00589 478,00449 408,00397 029,00290 355,00209 465,00
Долгосрочные активы, тыс.тг753 410,00877 536,00819 353,00996 718,00972 793,00188 342,00192 331,002 627,002 376,00
Основные средства, тыс.тг81 303,0044 865,0054 917,0044 152,007 927,006 081,004 667,002 607,002 366,00
Итого активы, тыс.тг1 144 168,001 133 246,001 631 663,001 641 616,001 562 271,00637 750,00589 360,00292 982,00211 841,00
Краткосрочные обязательства, тыс.тг30 787,0027 096,0070 682,0088 969,0074 716,0021 336,0021 250,0021 516,0020 504,00
Долгосрочные обязательства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Итого обязательства, тыс.тг30 787,0027 096,0070 682,0088 969,0074 716,0021 336,0021 250,0021 516,0020 504,00
Доходы, тыс.тг238 507,00476 924,00367 456,00298 804,00203 977,0040 342,0027 544,0015 686,0022 542,007 281,00
Расходы, тыс.тг248 928,00462 616,00363 398,00673 683,00406 770,00233 721,00103 124,0069 334,0037 037,0067 987,00
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг2 736,000,00-88 572,00-42 395,00-12 354,00-11 997,00-5 454,000,000,00
Прибыль, убыток, тыс.тг-10 421,0011 572,004 058,00-286 307,00-160 398,00-181 025,00-63 583,00-48 194,00-14 495,00-60 706,00
Дивиденды, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
Есептер
Generated in 544ms