Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Среднегодовая численность работников14,0013,0013,0012,0012,0012,0013,0013,0012,0013,0013,0013,0013,0013,0012,0013,0013,0013,0014,0014,00
Уставный капитал, тыс.тг0,000,000,000,00434,70434,70434,70434,70434,70434,70434,70434,70434,70434,70434,7010 349,4013 643,0028 758,00435,00435,00
Собственный капитал, тыс.тг1 269,10894,10484,100,001 436,401 436,401 463,301 426,701 437,801 433,006 376,708 685,908 363,008 488,008 356,6016 910,4020 331,0034 565,00722,001 306,00
Краткосрочные активы, тыс.тг1 046,501 474,10304,10184,60315,40441,201 270,40152,00804,501 272,901 375,401 672,502 031,001 075,701 267,001 604,001 501,006 378,00
Долгосрочные активы, тыс.тг935,00812,501 486,201 348,201 231,601 016,101 070,501 283,105 580,907 421,406 987,606 832,706 367,6016 780,9019 621,0035 887,0035,000,00
Основные средства, тыс.тг1 195,301 055,20-934,30812,50936,30758,30721,80606,30480,70693,305 141,006 999,006 828,706 533,306 367,6016 780,9019 621,0035 887,0035,000,00
Итого активы, тыс.тг1 581,801 370,001 981,502 286,601 790,301 532,801 547,001 457,302 340,901 435,106 385,408 694,308 363,008 505,208 398,6017 856,6020 888,0037 491,001 536,006 378,00
Краткосрочные обязательства, тыс.тг2 190,002 280,30353,9096,4083,7030,6047,702,108,708,400,0017,2042,00946,20600,001 831,002 333,005 333,00
Долгосрочные обязательства, тыс.тг201,506,306,300,000,000,00855,400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Итого обязательства, тыс.тг312,70475,902 391,502 286,60353,9096,4083,7030,60903,102,108,708,400,0017,2042,00946,20600,001 831,002 333,005 333,00
Доходы, тыс.тг3 625,004 066,304 891,108 900,907 874,408 699,2010 180,1013 516,6013 889,8016 217,6017 690,7017 772,4020 600,7020 639,3030 086,5029 293,0032 996,0032 025,0041 008,00
Расходы, тыс.тг3 625,004 476,304 891,108 886,407 856,408 523,8010 019,1013 501,5013 880,3015 851,0016 873,2017 318,2020 034,1020 229,9030 041,2029 094,0032 758,0031 773,0040 614,00
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг0,00118,10130,50152,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Прибыль, убыток, тыс.тг-2 344,80-2 375,10-410,00-60,0014,5018,0044,908,3015,109,50366,60817,50454,20566,60409,4045,30199,00238,00252,00394,00
Дивиденды, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Поступление и выбытие денежных средств, тыс.тг0,00
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета, тыс.тг0,00
Внешние заимствования за пределами РК, остаток долга, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Внутренние заимствования, остаток долга, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Штатная численность работников, в том числе:0,0013,000,000,0012,0013,0013,0013,0013,0013,0012,0017,0013,0013,0013,00
Административный персонал0,002,0013,000,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,00
Производственный персонал0,0010,002,000,0011,0011,0011,0011,0011,0011,0010,0015,0011,0011,0011,00
Вспомогательный персонал0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Инвестиции (приобретение НМА и основных средств), тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, тыс.тг0,000,000,00
Общая площадь занимаемая административным персоналом, кв.м0,0035,0035,0035,00
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала, к-во0,000,000,000,00
Фонд оплаты труда по Организации, тыс.тг4 425,304 488,304 947,406 148,908 275,80745 016,53836 743,561 228 971,16965 488,131 048 730,40994 681,401 160 513,9614 365,7015 370,0018 620,00
Фонд оплаты труда административного персонала0,000,000,000,000,000,000,003 040,703 120,004 120,00
Премирование по результатам работы адинистративного персонала, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Фонд оплаты труда основного производства6 333,206 326,9010 879,507 654,808 755,408 581,4010 622,3011 325,0012 250,0014 500,00
Премирование по результатам работы основного производства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Фонд оплаты труда вспомогательного производства0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Премирование по результатам работы вспомогательного производства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Расходы на содержание Совета директоров, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Аудиторские расходы, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00988,00779,00787,00
Командировочные расходы, тыс.тг0,000,000,000,000,00539,80686,90691,00618,40458,10671,501 248,900,000,000,00
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала0,000,000,000,00
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год, тыс.тг0,000,000,000,00
Сведения о размещении временно свободных денег, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Online есептер
Деректерді жүктеу...
14-Мемлекет қатысатын АҚ және ЖШС мемлекеттік кәсіпорындары үшін даму жоспары және оны орындау бойынша есеп (05.09.2019ж. бастап) (3)14-Мемлекеттік кәсіпорындардың, АҚ және ЖШС Даму жоспарларын іске асыру мониторингі (05.09.2019ж. бастап) (0)665 - қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (4)ХҚЕС - қаржы ұйымдар үшін (2020.01.01 бастап) (0)189 - тоқсан сайынғы, қаржы және қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (0)189 - атқарушы орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері (2020.01.01 бастап) (0)Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2023) (0)Үлестес тұлғалар (14.07.2020 бастап) (0)468 - для государственных учреждений (с 17.01.2022) (0)Активтерді түгендеу, с.і. үй-жайларды және автокөліктерді (2021.17.04 бастап) (2)20 - План развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Мониторинг реализации планов развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Отчет по исполнению плана развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)210 - Заимствования и график погашения (с 01.12.2021) / ранее: шаблон "149 - Заимствования..." (0)193 - Отчет по управлению государственным имуществом (с 01.12.2021) (0)28 - План мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - План мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - План развития для национальных холдингов и национальных компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)960 - Размещение временно свободных денег (с 01.07.2023) (0)130 - Отчет арендатора / доверительного управляющего / частного партнера (с 01.06.2024) (0)
Online есептер (Мұрағат)
Generated in 1336ms