Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН 
ҚҰЖЖ 
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Среднегодовая численность работников
Уставный капитал, тыс.тг
Собственный капитал, тыс.тг
Краткосрочные активы, тыс.тг
Долгосрочные активы, тыс.тг
Основные средства, тыс.тг
Итого активы, тыс.тг
Краткосрочные обязательства, тыс.тг
Долгосрочные обязательства, тыс.тг
Итого обязательства, тыс.тг
Доходы, тыс.тг
Расходы, тыс.тг
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг
Прибыль, убыток, тыс.тг
Дивиденды, тыс.тг
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
Есептер
Generated in 630ms