Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Среднегодовая численность работников0,000,0037,0037,0036,00
Уставный капитал, тыс.тг0,00-4 986,00168 760,00
Собственный капитал, тыс.тг0,000,00-4 986,00169 476,00
Краткосрочные активы, тыс.тг0,000,004 349,0017 352,00
Долгосрочные активы, тыс.тг0,000,00137 002,00148 718,00
Основные средства, тыс.тг0,000,00137 002,00147 755,00
Итого активы, тыс.тг0,000,00141 351,00166 070,00
Краткосрочные обязательства, тыс.тг0,000,00-206,00616,00
Долгосрочные обязательства, тыс.тг0,000,000,000,00
Итого обязательства, тыс.тг0,000,00-206,00616,00
Доходы, тыс.тг0,000,0052 481,00134 029,00
Расходы, тыс.тг0,000,0057 467,00133 313,00
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг0,000,000,00
Прибыль, убыток, тыс.тг0,000,00-4 986,00716,00
Дивиденды, тыс.тг0,000,000,00
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
Есептер
Generated in 614ms