Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН 
ҚҰЖЖ 
Атауы (орыс тіл.)
Есептің деректері
210-қарыз алу және өтеу кестесі (05.05.2018 бастап) / бұрын: үлгі " 149 - қарыз алу..."
ҚР Ұлттық экономика министрлігінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 149 бұйрығымен белгіленген нысандар бойынша ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 210 қаулысына сәйкес квазимемлекеттік сектор субъектілері ұсынатын қарыз алу және өтеу кестесі туралы тоқсан сайынғы ақпарат
Таңдалған үлгі бойынша есептіліктер ұсынылмаған - "210-қарыз алу және өтеу кестесі (05.05.2018 бастап) / бұрын: үлгі " 149 - қарыз алу...""
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
Есептер
Online есептіліктері (05.09.2019ж. бастап)
Деректерді жүктеу...
14-Мемлекет қатысатын АҚ және ЖШС мемлекеттік кәсіпорындары үшін даму жоспары және оны орындау бойынша есеп (05.09.2019ж. бастап) (1)14-Мемлекеттік кәсіпорындардың, АҚ және ЖШС Даму жоспарларын іске асыру мониторингі (05.09.2019ж. бастап) (0)665 - для нефинансовых организаций (с 01.01.2020) (1)МСФО - для финансовых организаций (с 01.01.2020) (0)189 - ежеквартальная для финансовых и нефинансовых организаций (с 01.01.2020) (0)189 - суммарный размер вознаграждения членов исполнительного органа АО (с 01.01.2020) (0)Корпоративные события и иная информация (с 14.07.2020) (0)Аффилированные лица (с 14.07.2020) (0)468 - для государственных учреждений (с 01.01.2021) (0)Инвентаризация активов, в т.ч. помещений и автомобилей (с 17.04.2021) (0)20 - План развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Мониторинг реализации планов развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Отчет по исполнению плана развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)
Generated in 563ms