Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Среднегодовая численность работников114,00114,00150,00156,00184,00200,00164,00158,00159,00146,00132,00132,00168,00165,00
Уставный капитал, тыс.тг7 750,007 750,007 750,007 750,007 750,0011 680,0011 680,0011 680,0011 680,0011 680,00113 156,0092 119,0092 118,2092 118,20
Собственный капитал, тыс.тг51 418,0073 227,0091 080,00100 774,00138 812,00130 115,00139 290,00163 520,00171 225,00139 831,00187 278,00220 014,00217 167,30185 937,29
Краткосрочные активы, тыс.тг32 620,0067 612,0069 880,00111 725,00115 364,00111 676,0067 125,00125 294,00144 103,00180 906,55152 879,89
Долгосрочные активы, тыс.тг115 370,0080 047,0095 150,0090 402,0086 458,0090 971,00103 111,00107 436,00105 484,0087 860,7976 354,83
Основные средства, тыс.тг24 042,0023 684,0022 126,00-19 045,0015 907,0032 969,0042 363,0032 787,0033 782,0037 119,0037 512,0032 038,0026 788,2517 781,27
Итого активы, тыс.тг59 919,0075 968,00104 955,00147 990,00147 659,00165 030,00202 127,00201 822,00202 647,00170 236,00232 730,00249 587,00268 767,34229 234,72
Краткосрочные обязательства, тыс.тг3 835,008 847,0033 074,0062 218,0038 302,0031 422,0030 405,0045 452,0029 573,0051 600,0438 297,43
Долгосрочные обязательства, тыс.тг0,000,001 841,00619,000,000,000,000,000,000,005 000,00
Итого обязательства, тыс.тг8 501,002 741,0013 875,003 835,008 847,0034 915,0062 837,0038 302,0031 422,0030 405,0045 452,0029 573,0051 600,0443 297,43
Доходы, тыс.тг262 792,00319 796,00302 330,00391 287,00407 751,00370 306,00345 197,00311 273,00260 738,00403 169,00432 061,00442 317,27360 856,27
Расходы, тыс.тг240 983,00301 943,00255 976,00301 718,00321 215,00320 544,00287 884,00288 343,00252 434,00350 838,00365 247,00379 235,30335 807,50
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг26 198,0025 961,009 952,0011 719,005 162,00-5 790,0010 543,0013 041,0011 872,385 069,18
Прибыль, убыток, тыс.тг34 105,0030 452,0040 485,0046 354,0063 371,0060 575,0039 810,0045 594,0017 768,0014 094,0041 788,0053 773,0051 209,5919 979,59
Дивиденды, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
Есептер
Generated in 581ms