Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Есептің деректері
149 - План развития основной организации (с 27.04.2015)
Формы плана развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, за исключением акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", установленные приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 149
Таңдалған үлгі бойынша есептіліктер ұсынылмаған - "149 - План развития основной организации (с 27.04.2015)"
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
Generated in 230ms