Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Есептің деректері
460 - План развития основной организации - не применяется с 27.04.2015
Формы плана развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, за исключением акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", установленные совместным приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 15 октября 2012 года № 460 и Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан от 15 октября 2012 года № 289 - утратили силу с 27.04.2015 согласно приказу Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 149
Таңдалған үлгі бойынша есептіліктер ұсынылмаған - "460 - План развития основной организации - не применяется с 27.04.2015"
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
Generated in 427ms