Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Есептің деректері
1236-Ұлттық компаниялар және ұлттық холдингілер үшін даму стратегиясы
Шаблон для подготовки стратегий развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, предоставляемых в Реестр государственного имущества согласно постановлению Правительства РК от 31 октября 2011 года № 1236
Таңдалған үлгі бойынша есептіліктер ұсынылмаған - "1236-Ұлттық компаниялар және ұлттық холдингілер үшін даму стратегиясы"
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
Generated in 276ms