Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Среднегодовая численность работников0,000,0026,0014,0011,0021,00
Уставный капитал, тыс.тг2 863,002 059,002 059,00
Собственный капитал, тыс.тг0,000,002 055,002 059,002 059,00
Краткосрочные активы, тыс.тг0,000,00149,000,000,00
Долгосрочные активы, тыс.тг0,000,002 596,0013 205,0013 125,00
Основные средства, тыс.тг0,000,002 516,002 315,001 994,00
Итого активы, тыс.тг0,000,002 745,0013 205,0013 125,00
Краткосрочные обязательства, тыс.тг0,000,00690,0010 818,0011 066,00
Долгосрочные обязательства, тыс.тг0,000,000,000,000,00
Итого обязательства, тыс.тг0,000,00690,0010 818,0011 066,00
Доходы, тыс.тг0,000,003 130,0013 205,0011 066,00
Расходы, тыс.тг0,000,000,0013 205,0011 066,00
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг0,000,00
Прибыль, убыток, тыс.тг0,000,00-808,000,000,00
Дивиденды, тыс.тг0,000,000,000,00
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
Есептер
Generated in 765ms